برگزاري امتحان كورس فارماكولوژي بيماري هاي روماتولوژي

برگزاري امتحان كورس فارماكولوژي بيماري هاي روماتولوژي

30 8 1394

امتحان فارماكولوژي فارماكولوژي بيماري هاي روماتولوژي شامل 30 سوال از مباحث : مقدمه اي بر CNS -ايكوزانوئيدها –داروهاي ضد پاركينسون- داروهاي ضد صرع- بيحس كننده هاي موضعي- داروهاي ضد افسردگي- داروهاي ضد سايكوز- داروهاي ضد درد اوپيوئيدي-داروهاي ضد درد و ورم غير استروئيدي- سداتيو ها - هيپنوتيك ها- داروهاي ضد اضطراب - الكل - داروهاي موثر بر نقرس در تاريخ 14/09/94  ساعت 30/13 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود 


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0