بازدید ادواری از مقطع دکترای تخصصی رشته فارماکولوژی

بازدید ادواری از مقطع دکترای تخصصی رشته فارماکولوژی

6 9 1394

روز چهارشنبه 1394/09/04 هبات ممتحنه ارزشیابی  و برنامه ریزی رشته فارماکولوژی جهت بازدید ادواری از مقطع دکترای تخصصی رشته فارماکولوژی، از قسمت های مختلف گروه فارماکولوژی بازدید کردند.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0