انتصاب دكتر شهرام اجتماعی مهر به عنوان رئیس مركز خدمات آموزشی

انتصاب دكتر شهرام اجتماعی مهر به عنوان رئیس مركز خدمات آموزشی

6 2 1394

در روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ طی حكمی از سوی دكتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشكی و تخصصی ، دكتر شهرام اجتماعی مهر به عنوان رئیس مركز خدمات آموزشی منصوب شد بدينوسيله با توجه به درايت و شايستگي ايشان در زمينه هاي مختلف مديريتي دانشگاه موفقيت روزافزون براي ايشان خواهانيم..


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0