امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

امتحان كورس گوارش فارماكولوژي

4 11 1394

امتحان كورس گوارش فارماكولوژي مباحث ‌داروهاي ضد كرم و پروتوزئر –- آنتاگونيست هاي هيستامين – داروهاي گوارشي - در تاريخ 07/11/94 ساعت 13/30 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0