امتحان كورس كليه فارماكولوژي

امتحان كورس كليه فارماكولوژي

9 8 1394

امتحان كورس كليه فارماكولوژي شامل 6 سوال از مباحث : داروهاي مدر و داروهاي ضد فشار خون در تاريخ20  ابان 1394  ساعت  13:30در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0