امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد

1 4 1394

امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد شامل مباحث :  هورمون هاي هيپوتالاموس و هيپوفيز قدامي و خلفي – كورتيكواستروييد، داروهاي موثر بر هموستاز كلسيم – هورمونهاي تيروئيدو داروهاي ضد تيروئيد – هورمونهاي پانكراس و داروهاي ضد ديابت – هورمون هاي جنسي و مهاركننده هاي آنها –  امتحان فارماكولوژي كورس غدد  در تاريخ 6 تير ماه 94 ساعت 13:30 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي‌شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0