امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي خون و غير ارگان سيستم

امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي خون و غير ارگان سيستم

9 10 1393

امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي خون و غير ارگان سيستم شامل مباحث : ايمونوفارماكولوژي– دكتر دهپوركليات توكسيكولوژي وكنترل مسموميت ها -دكتر قاضي نسخه نويسي و- OTC داروهاي دكتر اجتماعي مهرتداخلات مهم دارويي – دكتر صاحبقرانيداروهاي ضد كرم و پروتوزئر – دكتر صاحبقرانيداروهاي موثر براختلال انعقادي –دكتر جهانگيريمصرف منطقي گياهان دارويي – دكتر رضايتداروهاي ضد كم خوني ، فاكتورهاي غدد خونساز – دكتر دهپور شيمي درماني سرطان ها 1و2 - دكتر قاضيدر تاريخ 1 بهمن ماه 93 ساعت 13:30 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0