اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس خون

28 9 1395

امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي خون و غير ارگان سيستم شامل مباحث : ايمونوفارماكولوژي– كليات توكسيكولوژي وكنترل مسموميت ها - نسخه نويسي و- OTC داروهاي تداخلات مهم دارويي – داروهاي ضد كرم و پروتوزئر داروهاي موثر براختلال انعقادي – مصرف منطقي گياهان دارويي – داروهاي ضد كم خوني ، فاكتورهاي غدد خونساز – شيمي درماني سرطان ها 1و2 – در تاريخ 4 بهمن ماه95 ساعت 10:30 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0