اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي قلب

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي قلب

4 9 1393

امتحان فارماكولوژي بيماري هاي قلب شامل 8 سوال از مباحث داروهاي ضد اريتمي - وازوديلاتور ها - و داروهاي موثر بر هيپر ليپيدمي - گليكوزيدهاي قلبي و ساير داروهاي نارسايي قلبي - آنژين صدري در تاريخ 12/09/93 ساعت30/13 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0