امتحان كورس ريه فارماكولوژي

5 بهمن 1388

امتحان كورس ريه فارماكولوژي

امتحان تئوري فارماكولوژي عملي

5 بهمن 1388

امتحان تئوري فارماكولوژي عملي

جلسه دفاع از پايان نامه PhD فارماكولوژي

5 بهمن 1388

جلسه دفاع از پايان نامه PhD فارماكولوژي

امتحان كورس غدد فارماكولوژي

18 آذر 1388

امتحان كورس غدد فارماكولوژي

برگزاري كنفرانس دانشجويي تحت عنوان New concepts in drug discovery

3 آذر 1388

برگزاري كنفرانس دانشجويي تحت عنوان New concepts in drug discovery

برگزاري بازآموزي مدون دارو درماني با همت اساتيد گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران

16 مهر 1388

برگزاري بازآموزي مدون دارو درماني با همت اساتيد گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران

پايان مهلت ثبت نام در بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

18 شهریور 1388

پايان مهلت ثبت نام در بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سم‌شناسي

24 مرداد 1388

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد سم‌شناسي

تمديد مهلت ثبت نام در بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

18 مرداد 1388

تمديد مهلت ثبت نام در بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

توجه: تعويق زمان برگزاري بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

18 مرداد 1388

توجه: تعويق زمان برگزاري بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس گوارش

30 تیر 1388

تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس گوارش

بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

8 تیر 1388

بازآموزي مدون دارو درماني ويژه داروسازان در گروه فارماكولوژي

تجليل از دكتر دهپور در مراسم نكوداشت مقام استاد

23 اردیبهشت 1388

تجليل از دكتر دهپور در مراسم نكوداشت مقام استاد

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس قلب بیمارستان دكتر شريعتي – سينا و بيمارستان امام خميني(ره) – امير اعلم

21 اردیبهشت 1388

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس قلب بیمارستان دكتر شريعتي – سينا و بيمارستان امام خميني(ره) – امير اعلم

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس نفرولوژي بیمارستان دكتر شريعتي – سينا و بيمارستان امام خميني(ره) – امير اعلم

22 فروردین 1388

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس نفرولوژي بیمارستان دكتر شريعتي – سينا و بيمارستان امام خميني(ره) – امير اعلم

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس موخرات

18 اسفند 1387

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي كورس موخرات

جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد نانوتكنولوژي پزشكي

7 اسفند 1387

جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد نانوتكنولوژي پزشكي

اعلام تاريخ امتحان كورس فارماكولوژي قلب

6 بهمن 1387

اعلام تاريخ امتحان كورس فارماكولوژي قلب

اعلام تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي عملي

16 دی 1387

اعلام تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي عملي

اعلام تاريخ امتحان كورس فارماكولوژي خون

11 دی 1387

اعلام تاريخ امتحان كورس فارماكولوژي خون

قابل توجه دانشجويان PhD فارماكولوژي

8 دی 1387

قابل توجه دانشجويان PhD فارماكولوژي

دفاع از پايان نامه تحت عنوان " بررسي اثرات ليتيم بر شل شدگي ناشي از تحريك اعصاب نيترژيك عضله آنوكوكسي ژئوس موش صحرايي"

1 دی 1387

دفاع از پايان نامه تحت عنوان " بررسي اثرات ليتيم بر شل شدگي ناشي از تحريك اعصاب نيترژيك عضله آنوكوكسي ژئوس موش صحرايي"

برگزاري امتحان فارماكولوژي

26 آذر 1387

برگزاري امتحان فارماكولوژي

معرفي كارمند نمونه گروه فارماكولوژي

25 آذر 1387

معرفي كارمند نمونه گروه فارماكولوژي

پيش دفاع پايان نامه دكتري به راهنمايي آقاي دكتر دهپور

17 آذر 1387

پيش دفاع پايان نامه دكتري به راهنمايي آقاي دكتر دهپور

تاریخ امتحان فارماکولوژی کورس موخرات

11 آذر 1387

تاریخ امتحان فارماکولوژی کورس موخرات

تاریخ امتحان فارماکولوژی گوارش دانشجویان پزشکی

3 آذر 1387

تاریخ امتحان فارماکولوژی گوارش دانشجویان پزشکی

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی

21 آبان 1387

دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی

تاریخ امتحان فارماکولوژی کورس روماتولوژی

18 آبان 1387

تاریخ امتحان فارماکولوژی کورس روماتولوژی

آزمون فارماكولوژي ترم تابستان دانشجويان پزشكي

5 شهریور 1387

آزمون فارماكولوژي ترم تابستان دانشجويان پزشكي

كورس كليه

29 خرداد 1387

كورس كليه

گراميداشت از مقام علمي آقاي دكتر زرين‌دست

24 اردیبهشت 1387

گراميداشت از مقام علمي آقاي دكتر زرين‌دست

تاريخ امتحان فارماكولوژي

24 اردیبهشت 1387

تاريخ امتحان فارماكولوژي

مراسم بزرگداشت چهلمين سال تاسيس موسسه طب تجربي و فارماكولوژي

29 بهمن 1386

مراسم بزرگداشت چهلمين سال تاسيس موسسه طب تجربي و فارماكولوژي

تاريخ و مكان امتحان پايان ترم فارماكولوژي دانشجويان پزشكي

16 دی 1386

تاريخ و مكان امتحان پايان ترم فارماكولوژي دانشجويان پزشكي

انتصاب مدير گروه جديد گروه فارماكولوژي

25 آذر 1386

انتصاب مدير گروه جديد گروه فارماكولوژي

تاريخ امتحان ميان ترم دوم فارماكولوژي دانشجويان پزشكي

25 آذر 1386

تاريخ امتحان ميان ترم دوم فارماكولوژي دانشجويان پزشكي

امتحان فارماكولوژي عملي رشته پزشكي

10 تیر 1386

امتحان فارماكولوژي عملي رشته پزشكي

تاريخ،مكان و زمان امتحان پايان ترم فارماكولوژي پزشكي

23 خرداد 1386

تاريخ،مكان و زمان امتحان پايان ترم فارماكولوژي پزشكي

امتحان فارماكولوژي ميان ترم دوم

12 خرداد 1386

امتحان فارماكولوژي ميان ترم دوم

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي دانشجويان رشته پزشكي ( ميان ترم دوم)

5 خرداد 1386

اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي دانشجويان رشته پزشكي ( ميان ترم دوم)

تاريخ امتحان ميان ترم اول فارماكولوژي

1 اردیبهشت 1386

تاريخ امتحان ميان ترم اول فارماكولوژي

دفاع پايان نامه

28 فروردین 1386

دفاع پايان نامه

اعلام تاريخ كلاس جبراني

13 آذر 1385

اعلام تاريخ كلاس جبراني

جلسه دفاع يكي از دانش‌آموختگان رشته كارشناسي ارشد سم‌شناسي برگزار گرديد.

8 آذر 1385

جلسه دفاع يكي از دانش‌آموختگان رشته كارشناسي ارشد سم‌شناسي برگزار گرديد.

تاريخ امتحان پايان ترم فارماكولوژي نيمسال اول سال تحصيلي 1385 اعلام شد.

8 آذر 1385

تاريخ امتحان پايان ترم فارماكولوژي نيمسال اول سال تحصيلي 1385 اعلام شد.

عناوين طرحها و پايان نامه هاي در حال انجام در گروه فارماكولوژي

22 آبان 1385

عناوين طرحها و پايان نامه هاي در حال انجام در گروه فارماكولوژي

انتصاب جناب آقاي دكتر صاحبقراني بعنوان معاون پژوهشي گروه فارماكولوژي

21 آبان 1385

انتصاب جناب آقاي دكتر صاحبقراني بعنوان معاون پژوهشي گروه فارماكولوژي

برگزاري امتحان ميان ترم اول فارماكولوژي پزشكي

21 آبان 1385

برگزاري امتحان ميان ترم اول فارماكولوژي پزشكي

تعداد آیتم ها در هر صفحه