معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
14 اسفند 1396
تجلیل از خدمات ارزنده دکتر سید مهدی رضایت در حوزه نانوفناوری
1 دی 1395
برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوي مقطع Ph.D  گروه  فارماكولوژي
29 آذر 1395
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی فارماکولوژی
28 آذر 1395
اعلام تاريخ امتحان  فارماكولوژي كورس خون
28 آذر 1395
اعلام تاريخ امتحان كورس گوارش فارماكولوژي
28 آذر 1395
اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي بيماري هاي غدد
28 آذر 1395
 اعلام تاريخ امتحان فارماكولوژي عملي(تئوري)
9 آبان 1395
جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي
8 آبان 1395
سمينار تخصصي فارماكولوژي
2 آبان 1395
جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي
آرشیو اخبار و مقالات
15 اسفند 1396
JKHLKJHLJK