دانشکده پزشکی / لیست کارمندان

Page 7 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
6
[7]
8
بعدی >Next
#
کــد
آدرس
محل
نــــام
-
 
 
  8041

http://medicine.tums.ac.ir/members/m-lashgari
گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي لشگری, منیر
  6236

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_ lashgare
واحد كارگزيني اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي لشگری, سمیرا
  6227

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_ latefe
گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي لطیفی, ربابه
  6504

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_MAFI
اداره آمار و فناوري اطلاعات معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مهندس مافي, معصومه
  6482

http://medicine.tums.ac.ir/members/leila_maleki
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي مالكي, ليلا
  7727

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_matinnejad
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي متين نژاد, سپيده
  7627

http://medicine.tums.ac.ir/members/s_mehrabi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي محرابي ماجولان, سارا
  8027

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_mehrabi
دانشکده پزشکي محرابی, ریتا
  6565

http://medicine.tums.ac.ir/members/mohammadnia
واحد تخصص ،فوق تخصصي و فلوشيپ معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي محمدنياپرنق, زينب
  6566

http://medicine.tums.ac.ir/members/mohammadi
گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي محمدي, مينو
  7630

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_mohammadi
اداره روابط عمومي دانشكده پزشكي حوزه رياست دانشکده پزشکي محمدي, مينا
  7631

http://medicine.tums.ac.ir/members/mohsen_mohammadi
واحد کميته اخلاق پژوهش معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي محمدي, محسن
  6567

http://medicine.tums.ac.ir/members/z_mohammadi
اداره آموزش تحصيلات تكميلي معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي محمدي فيض آبادي, زهره
  8015

http://medicine.tums.ac.ir/members/zo_mohammadi
معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي محمدی, زهره
  7634

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_moradi
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي مرادي, ريحانه
  1292

http://medicine.tums.ac.ir/members/B_moradi
گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي مرادی, بتول
  6570

http://medicine.tums.ac.ir/members/mardani
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي مرداني, اميرحسين
  6571

http://medicine.tums.ac.ir/members/motamedi
واحد بايگاني آموزشي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي معتمدي, زهرا
  8129 shima_motamedi@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/sh_motemedi
معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي معتمدی, شیما
  5876

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_moein
کتابخانه مرکزي زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي معين آزاد طهرانی, متينه السادات
  1227

http://medicine.tums.ac.ir/members/M_moghadasireiseh
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي مقدسی ریسه, محسن
  7317

http://medicine.tums.ac.ir/members/mehri_maleki
اداره مركز مهارتهاي باليني حوزه رياست دانشکده پزشکي ملكي, مهري
  1228

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_manafi
گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي منافی, اکرم السادات
  1293

http://medicine.tums.ac.ir/members/K_mansouri
معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي منصوری, کتایون
  1294

http://medicine.tums.ac.ir/members/A_manouchehri
گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي منوچهری, احمد
  1318 gi_mehdinia@yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/S_mehdinia
معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي مهدی نیا, سکینه
  1230

http://medicine.tums.ac.ir/members/P_mousavi
اداره آموزش پزشكي عمومي معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي موسوی, پروانه
  6228

http://medicine.tums.ac.ir/members/m_mosave
واحد نقليه اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي موسوی, مهدی
  8029

http://medicine.tums.ac.ir/members/r_moguee
اداره حسابداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي موگوئی, روح انگیز
  1319 bahareh_fb58@ yahoo.com

http://medicine.tums.ac.ir/members/B_mirabian
گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي میرابیان, بهاره
Page 7 of 8 (238 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
6
[7]
8
بعدی >Next