كلاس هاي آموزشي كارورزان مركز طبي كودكان از تاريخ 16/1/90 لغايت 15/4/90

كلاس هاي آموزشي كارورزان مركز طبي كودكان از تاريخ 16/1/90 لغايت 15/4/90

26 2 1390

كلاس هاي آموزشي كارورزان مركز طبي كودكان از تاريخ 16/1/90 لغايت 15/4/90 تاريخ موضوع استادپنج شنبه 25/1/90 دكتر يغماييچهارشنبه 31/1/90 كنترل عفونت خانم هايپورپنج شنبه 1/2/90 نشانه شناسي و علائم خطر در نوزادان( هيپو/هيپرترمي-Poorfeeding تشنج،آپنه سيانوز) دكتر مسيبيپنج شنبه 8/2/90 معاينه نوزاد سالم ترم و مراقبتهاي اوليه اتاق زايمان دكتر مسيبيچهارشنبه 14/2/90 تغذيه در دورانهاي مختلف دكتر اله ورديپنج شنبه 15/2/90 برخورد با كودك تب دار دكتر صابونيپنج شنبه 22/2/90 واكسيناسيون دكتر خداييچهارشنبه 28/2/90 UTI دكتر عطاييپنج شنبه 29/2/90 درمان حاد تشنج دكتر اشرفيپنج شنبه 5/3/90 اسهال حاد-پايدار-ديسانتري دكتر اله ورديچهارشنبه11/3/90 اختلالات اسيد و باز وABG دكتر عطاييپنج شنبه 12/3/90 بيماريهاي آلرژي كودكان(آسم-رينيت آلرژيك-درماتيت آتوپيك) دكتر موحديچهارشنبه18/3/90 تب و تشنج دكتر اشرفيپنج شنبه 19/3/90 عفونتهاي تنفسي فوقاني(گلودرد-گوش درد-سينوزيت) دكتر خداييچهارشنبه 25/3/90 احياي نوزاد دكتر كديورپنج شنبه 2/4/90 زردي نوزاد دكتر كديورچهارشنبه 8/4/90 CPR در كودكان دكتر كياني*كلاس هاي روز چهارشنبه ساعت 13-12 برگزار مي شود.**كلاس هاي روز پنج شنبه ساعت 30/8-30/7 برگزار مي شود.***كليه كلاس ها در محل كلاس درس برگزار مي شود.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0