مراسم تقدیر از دستیاران فارغ التحصیل بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج)

مراسم تقدیر از دستیاران فارغ التحصیل بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج)

30 6 1394

مراسم تقدیر از دستیاران فارغ التحصیل بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج) امروز صبح در سالن اجتماعات در بیمارستان ولیعصر (عج) راس ساعت 8  برگزار گردید. در این مراسم استاد جناب آقای دکتر عقیقی، جناب آقای دکتر زینالو مدیرگروه کودکان، معاونین اجرایی و آموزشی گروه، جناب آقای دکتر رئیس کرمی و سرکارخانم دکتر کیهانی رئیس بخش و معاون آموزشی بخش کودکان بیمارستان ولیعصر (عج)، سرکارخانم دکتر نیری، اعضای هیئت علمی بخش کودکان و دستیاران فارغ التحصیل بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج) حضور داشتند.   در این مراسم ضمن تقدیرو اهدای جوایزاز سوی جناب آقای دکتر رئیس کرمی به تمام دستیاران فارغ التحصیل بخش کودکان بیمارستان ولیعصر(عج)، لوح تقدیر از سوی مدیر گروه کودکان به سرکارخانم دکتر رضوان اشکانی پور رتبه اول بورد تخصصی کودکان در کشور و جناب آقای دکتر رئیس کرمی و سرکارخانم دکتر کیهانی دوست اهدا گردید و از زحمات  این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آمد.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0