جلسه هسته آموزشی برنامه کودک و سلامت جامعه گروه کودکان

جلسه هسته آموزشی برنامه کودک و سلامت جامعه گروه کودکان

12 2 1395

در روز سه شنبه مورخ95.2.7جلسه ای با حضور مدیر محترم گروه کودکان و سرپرست محترم کمیته آموزش تخصصی و فوق تخصصی گروه کودکان و معاونت محترم پژوهشی گروه کودکان و معاونت های محترم آموزشی بیمارستان های مرکز طبی کودکان و ولیعصر در ساعت 13-12 در سالن اسکیل لب بیمارستان مرکز طبی کودکان تشکیل شد. از همکاران محترم معاونت بهداشت دانشگاه، سرپرست محترم ستاد شبکه بهداشت جنوب و کارشناسان محترم مسوول آموزش شبکه و سرپرست محترم مرکز مراقبت سلامت جامعه شهید احمدی (به عنوان مرکز آموزش دوره نخست دستیاران کودکان جهت دوره کودک در عرصه سلامت جامعه) و استادان محترم منتخب مسئول آموزش دستیاران نیز دعوت به عمل آمده بود. در جلسه اقداماتی که تا کنون در جهت آموزش دوره مزبور آغاز شده ، عناوین انتخاب شده و گزارش استادان و همکاران از دوره فروردین ماه طرح و نقطه نظرات و پیشنهادات همکاران بررسی گردید.  


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0