جلسه شورای عمومی گروه کودکان

جلسه شورای عمومی گروه کودکان

17 12 1394

قابل توجه اعضاء هیئت علمی گروه کودکان   جلسه شورای عمومی گروه کودکان روز پنجشنبه مورخ 94/12/20 ساعت 13-10/30 در سالن شماره دو بیمارستان مرکز طبی تشکیل می گردد. دفتر گروه کودکان


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0