برگزاری امتحان ماهانه دستیاران تخصصی گروه کودکان

برگزاری امتحان ماهانه دستیاران تخصصی گروه کودکان

5 8 1394

در مورخ 94/7/29 راس ساعت 12.30 با حضور دستیاران مرکز و مسئول محترم کمیته امتحانات در مرکز طبی کودکان و همزمان در سایر بیمارستانهای تابع گروه کودکان برگزار گردید. این امتحان از مباحث عفونی، خون، نوزادان، NICU، اعصاب، ریه، ایمونولوژی، قلب، اورژانس، ICU، روماتولوژی، گوارش و غدد و کلیه و رادیولوژی کودکان به مدت یک ساعت به طور همزمان در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان، ولیعصر(عج)، بهرامی و بخش نوزادان شریعتی، بخش کودکان بیمارستان جامع بانوان آرش و بیمارستان محب یاس برگزار گردید.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0