برگزاری آزمون آزمایشیKFP جهت دستیاران گروه کودکان

برگزاری آزمون آزمایشیKFP جهت دستیاران گروه کودکان

17 12 1394

به لحاظ ضرورت آشنایی دستیاران با روش امتحان آزمایشیKFP  و(key Features Problem) در روز یکشنبه مورخ 94/12/9 ساعت 10-8 در بیمارستان مفید برگزار گردید، دستیاران سال 3 کل گروه کودکان در این آزمون شرکت نمودند.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0