برنامه كلاسي اينترنها ازتاريخ 30/4/89 لغايت31/6/89

برنامه كلاسي اينترنها ازتاريخ 30/4/89 لغايت31/6/89

17 5 1389

تاريخ ساعت موضوع استادچهارشنبه 30/4/89 5/1-5/12 CPR دكتر كيانيشنبه2/5/89 5/1-5/12 احياء نوزاد دكتر كديوريكشنبه3/5/89 5/1-5/12 طريقه نوشتن دستورات بيمار در پرونده دكتر زمانيچهارشنبه6/5/89 5/1-5/12 نشانه شناسي وعلائم خطر در نوزادان(هيپو/ هيپرترمي – poorfeeding تشنج – آپنه سيانوز) دكتر مسيبيشنبه9/5/89 5/1-5/12 زردي نوزاد دكتر كديوريكشنبه 10/5/89 5/1-5/12 طريقه نوشتن دستورات بيمار در پرونده دكتر زمانيسه شنبه 12/5/89 5/1-5/12 MORBIDITY-MORTALITYIMCI چيست؟ و چه استراتژي دنبال ميكند؟ دكتر باوريانچهارشنبه 13/5/89 5/1-5/12 معاينه نوزاد سالم ترم و مراقبتهاي اوليه اتاق زايمان دكتر مسيبيشنبه 16/5/89 5/1-5/12 تغذيه در دوران مختلف دكتر اله ورديسه شنبه 19/5/89 5/1-5/12 ارزيابي كودك بيمار- آشنائي با فرم هاي مانا دكتر باوريانچهارشنبه 20/5/89 5/1-5/12 برخورد با اختلال سطح هوشياري دكتر زمانيشنبه 23/5/89 5/1-5/12 برخورد با كودك تب دار دكتر صابونيچهارشنبه 27/5/89 5/1-5/12 UTI دكتر عطائيسه شنبه 2/6/89 5/1-5/12 آشنائي با الگوهاي رشد طبيعي و غيرطبيعي و ابزارهاي ارزيابي نمو دكتر باوريانچهارشنبه 3/6/89 5/1-5/12 آشنائي با مشكلات تغذيه اي شايع( FTT ، چاقي......) دكتر اله ورديشنبه6/6/89 5/1-5/12 درمان حاد تشنج دكتر اشرفيسه شنبه9/6/89 5/1-5/12 واكسيناسيون دكتر خدائيشنبه 13/6/89 5/1-5/12 اسهال حاد- پايدار- ديسانتري دكتر اله ورديچهارشنبه 17/6/89 5/1-5/12 بيماريهاي آلرژي كودكان (آسم- رينيت آلرژيك- درماتيت آتوپيك) دكتر موحديشنبه 20/6/89 5/1-5/12 آنمي دكتركوچك زادهسه شنبه 23/6/89 5/1-5/12 عفونتهاي تنفسي فوقاني( گلودرد- گوش درد- سينوزيت) دكتر خدائيچهارشنبه 24/6/89 5/1-5/12 شكم حاد جراحي دكتر اشجعيشنبه 27/6/89 5/1-5/12 كاربرد عملي آنتي بيوتيك ها دكتر خطائيسه شنبه30/6/89 5/1-5/12 مايع درماني تزريقي- اختلال اسيد و بازشايع دكتر عطائيچهارشنبه 31/6/89 5/1-5/12 مسموميتها دكتر باوريان


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0