بازدید مدیرگروه کودکان و معاونین اجرایی و آموزشی گروه از کلاس درس تئوری کودکان دانشجویان پزشکی

بازدید مدیرگروه کودکان و معاونین اجرایی و آموزشی گروه از کلاس درس تئوری کودکان دانشجویان پزشکی

30 6 1394

بازدید مدیرگروه کودکان و معاونین اجرایی و آموزشی گروه از کلاس درس تئوری کودکان دانشجویان پزشکی امروز جناب آقای دکتر زینالو و معاونین اجرایی و آموزشی گروه از جلسه تدریس در کلاس درس تئوری کودکان دانشجویان پزشکی در تالار تصویربرداری بیمارستان امام بازدید کوتاهی نمودند.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0