امتحان کودکان نظری 2

امتحان کودکان نظری 2

17 12 1394

امتحان کودکان نظری 2 دانشجویان گروه کودکان در مورخ 94/12/24 در سالن شهدای دانشکده پزشکی رأس ساعت 13/30 برگزار می گردد.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0