اطلاعیه در خصوص تعویق زمان برگزاری ارزیابی آسکی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی پیشرفته احیا کودکان (PALS) در مرکز طبی کودکان

اطلاعیه در خصوص تعویق زمان برگزاری ارزیابی آسکی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی پیشرفته احیا کودکان (PALS) در مرکز طبی کودکان

15 12 1388

ارزیابی آسکی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی پیشرفته احیا کودکان(PALS) که قرار بود در تاریخ شنبه 8 اسفند ماه سال جاری در محل مرکز آموزش مهارت های عملی مرکز طبی کودکان برگزار گردد؛ به دلیل جابجایی این واحد و انجام تعمیرات در محل جدید؛ در این تاریخ انجام نخواهد شد.ضمناٌ زمان قطعی بعدی در سال آینده به اطلاع شرکت کنندگان محترم این کارگاه ها رسانیده خواهد شد.


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0