آزمون ورودی تکمیل ظرفیت دستیار فوق تخصصی قلب کودکان

آزمون ورودی تکمیل ظرفیت دستیار فوق تخصصی قلب کودکان

7 10 1394

آزمون ورودی تکمیل ظرفیت دستیار فوق تخصصی قلب کودکان مراکز آموزشی کشور امروز در مرکز طبی کودکان با شرکت 5 داوطلب و با حضور جناب آقای دکترزینالو و برخی از اعضای هیئت ممتحنه و نماینده محترم وزارت بهداشت برگزار گردید.دفتر گروه کودکان


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0