برگزاری آزمون آسکی دستیاران سال چهارم گروه کودکان در مرکز طبی کودکان

برگزاری آزمون آسکی دستیاران سال چهارم گروه کودکان در مرکز طبی کودکان

22 1 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آزمون ارزیابی دستیاران سال چهار ورودی 94، روز پنجشنبه 22 فروردین 98 در مرکز جامع آزمونهای الکترونیک بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد. این آزمون مشتمل بر ده ایستگاه الکترونیک و چهار ایستگاه عملی برای ارزیابی مهارت های بالینی ضروری دستیاران سال چهار به صورت همزمان بین سه بیمارستان مرکز طبی کودکان، بهرامی و ولیعصر برگزار شد. تعداد 40 نفر شرکت کننده در این آزمون حضور داشتند.