برگزاری ژورنال کلاپ پاتولوژی در مرکز طبی کودکان

9 بهمن 1386

برگزاری ژورنال کلاپ پاتولوژی در مرکز طبی کودکان

معرفی بیمار جالب در سالن کنفرانس مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

2 بهمن 1386

معرفی بیمار جالب در سالن کنفرانس مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

برگزاری امتحان داخلی دستیاران مرکز طبی کودکان

1 بهمن 1386

برگزاری امتحان داخلی دستیاران مرکز طبی کودکان

برگزاری کنفرانس راهنمای نسخه نویسی در مرکز طبی کودکان

26 دی 1386

برگزاری کنفرانس راهنمای نسخه نویسی در مرکز طبی کودکان

برگزاری جلسه اخلاق اسلامی و موازین شرعی (کمیته فرهنگی) در مرکز طبی کودکان

23 دی 1386

برگزاری جلسه اخلاق اسلامی و موازین شرعی (کمیته فرهنگی) در مرکز طبی کودکان

برگزاري كنفرانس مايعات و داروهاي حساس در طب نوزادان در مركز طبي كودكان

23 دی 1386

برگزاري كنفرانس مايعات و داروهاي حساس در طب نوزادان در مركز طبي كودكان

گزارش مرکز طبی کودکان در روزهای برفی تعطیل

19 دی 1386

گزارش مرکز طبی کودکان در روزهای برفی تعطیل

برگزاری کلاس هماتولوژی در مرکز طبی کودکان

10 دی 1386

برگزاری کلاس هماتولوژی در مرکز طبی کودکان

فوق تخصص آسم و آلرژی , دکتر مسعود موحدی هیات علمی مرکز طبی کودکان گفت:سرماخوردگي ازعوامل تشديد كننده آسم است

7 دی 1386

فوق تخصص آسم و آلرژی , دکتر مسعود موحدی هیات علمی مرکز طبی کودکان گفت:سرماخوردگي ازعوامل تشديد كننده آسم است

آموزش CPR در مرکز طبی کودکان

7 دی 1386

آموزش CPR در مرکز طبی کودکان

برگزاری اولین جلسه انجمن نفرولوژی کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان

5 دی 1386

برگزاری اولین جلسه انجمن نفرولوژی کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری کنفرانس انجمن کودکان (تشنج در کودکان) در مرکز طبی کودکان

2 دی 1386

برگزاری کنفرانس انجمن کودکان (تشنج در کودکان) در مرکز طبی کودکان

برگزاری پانل رادیولوژی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

29 آذر 1386

برگزاری پانل رادیولوژی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

امتحان داخلی دستیاران مرکز طبی کودکان

29 آذر 1386

امتحان داخلی دستیاران مرکز طبی کودکان

کلاس انگل شناسی با حضور دستیاران و اساتید بخش پاتولوژی مرکز طبی کودکان

27 آذر 1386

کلاس انگل شناسی با حضور دستیاران و اساتید بخش پاتولوژی مرکز طبی کودکان

ژورنال کلاپ بخش پاتولوژی مرکز طبی کودکان

27 آذر 1386

ژورنال کلاپ بخش پاتولوژی مرکز طبی کودکان

آموزش محلولهای ضدعفونی جهت پرستاران مرکز طبی کودکان

27 آذر 1386

آموزش محلولهای ضدعفونی جهت پرستاران مرکز طبی کودکان

آموزش پمپ آنفوزیون جهت پرسنل PICU مرکز طبی کودکان

25 آذر 1386

آموزش پمپ آنفوزیون جهت پرسنل PICU مرکز طبی کودکان

كارگاه روش تحقيق پزشكي در اينترنت در بيمارستان مركز طبي كودكان

22 آذر 1386

كارگاه روش تحقيق پزشكي در اينترنت در بيمارستان مركز طبي كودكان

كلاس مولا خواني و آكرمن خواني در بيمارستان مركز طبي كودكان

22 آذر 1386

كلاس مولا خواني و آكرمن خواني در بيمارستان مركز طبي كودكان

جلسه روسای بخش و مسئولین دستیاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

21 آذر 1386

جلسه روسای بخش و مسئولین دستیاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

كلاس تشنج اطفال در مركز طبي كودكان

21 آذر 1386

كلاس تشنج اطفال در مركز طبي كودكان

دومين همايش انجمن علمي گوارش و كبد ايران

20 آذر 1386

دومين همايش انجمن علمي گوارش و كبد ايران

سمينار دو روزه آسم، آلرژي و ايمونولوژي

20 آذر 1386

سمينار دو روزه آسم، آلرژي و ايمونولوژي

ژورنال كلاپ بخش پاتولوژي در بيمارستان مركز طبي كودكان

19 آذر 1386

ژورنال كلاپ بخش پاتولوژي در بيمارستان مركز طبي كودكان

معرفي بيمار جالب در بيمارستان مركز طبي كودكان

19 آذر 1386

معرفي بيمار جالب در بيمارستان مركز طبي كودكان

دومين نشست ماهيانه كانون كنترل عفونت انجمن پرستاري ايران

18 آذر 1386

دومين نشست ماهيانه كانون كنترل عفونت انجمن پرستاري ايران

كارگاه اصول معاينه نوزادان در مركز طبي كودكان

18 آذر 1386

كارگاه اصول معاينه نوزادان در مركز طبي كودكان

طرح پژوهشي (بررسي فراواني و علل خطاهاي POST ANALYTICAL در آزمايشگاه مركز طبي كودكان)

15 آذر 1386

طرح پژوهشي (بررسي فراواني و علل خطاهاي POST ANALYTICAL در آزمايشگاه مركز طبي كودكان)

بيست و نهمين كنفرانس آموزشي آسم و آلرژي (ويژه بيماران و خانواده ها)

15 آذر 1386

بيست و نهمين كنفرانس آموزشي آسم و آلرژي (ويژه بيماران و خانواده ها)

برگزاري كلاس آموزشي پريتئنوري در مركز طبي كودكان جهت دستياران

15 آذر 1386

برگزاري كلاس آموزشي پريتئنوري در مركز طبي كودكان جهت دستياران

جلسه فالوآپ بيماران توسط دستياران مركز طبي كودكان

13 آذر 1386

جلسه فالوآپ بيماران توسط دستياران مركز طبي كودكان

ژورنال كلاپ گروه پاتولوژي مركز طبي كودكان

13 آذر 1386

ژورنال كلاپ گروه پاتولوژي مركز طبي كودكان

معرفي بيمار جالب

12 آذر 1386

معرفي بيمار جالب

كارگاه مستند سازي در طب كودكان به رياست خانم دكتر كديور در هيئت مديره مركز طبي كودكان برگزار گرديد.

11 آذر 1386

كارگاه مستند سازي در طب كودكان به رياست خانم دكتر كديور در هيئت مديره مركز طبي كودكان برگزار گرديد.

برنامه سمینار آموزشی یک روزه نحوه برخورد با نوزاد تازه متولدو شناسایی نوزاد در معرض خطر

11 آذر 1386

برنامه سمینار آموزشی یک روزه نحوه برخورد با نوزاد تازه متولدو شناسایی نوزاد در معرض خطر

شرح وظايف دستياران فوق تخصصي برنامه حضور فلوهاي سال دوم در راندهاي ظهرمركز طبي آذر ماه 1386

7 آذر 1386

شرح وظايف دستياران فوق تخصصي برنامه حضور فلوهاي سال دوم در راندهاي ظهرمركز طبي آذر ماه 1386

كنفرانس انجمن كودكان ايران

5 آذر 1386

كنفرانس انجمن كودكان ايران

امتحان كودكان نظري 1

4 آذر 1386

امتحان كودكان نظري 1

جلسه روساي بخش بيمارستان مركز طبي كودكان

1 آذر 1386

جلسه روساي بخش بيمارستان مركز طبي كودكان

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان در آذر ماه 85

1 آذر 1386

ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان در آذر ماه 85

معرفي بيمار

28 آبان 1386

معرفي بيمار

کارگاه آموزشی شير مادر

26 آبان 1386

کارگاه آموزشی شير مادر

برنامه کاربردی طب نوزادان در مرکز طبی کودکان

26 آبان 1386

برنامه کاربردی طب نوزادان در مرکز طبی کودکان

كارگاه آموزشي احياءنوزادان

26 آبان 1386

كارگاه آموزشي احياءنوزادان

امتحان داخلي دستياران

24 آبان 1386

امتحان داخلي دستياران

CPC

22 آبان 1386

CPC

کنگره کنترل عفونت

18 آبان 1386

کنگره کنترل عفونت

تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

9 آبان 1386

تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 آبان 1386

Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعداد آیتم ها در هر صفحه