#
 • آدرس پستی :

  تهران،خيابان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشکده پزشکي، گروه پاتولوژی
 • شماره تماس :

  02188953010
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  abdollahi_a@tums.ac.ir