کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

25 9 1395

در راستای برنامه های معاونت پژوهشی گروه روز پنجشنبه مورخ 25/9/95 کارگاه آموزشی با عناوین " تعریف و طرح سوالات، فرضیات و اهداف پژوهش، چگونه روش شناسی یک طرح تحقیقاتی را تشخیص دهیم؟ ، مطالعات هم گروهی، مورد شاهدی، مداخله ای، توصیفی و خطاها در پژوهش" توسط استاد محترم جناب آقای دکتر آئین محمدی در مجتمع بیمارستانی امام(ره) جهت دستیاران و اساتید گروه پاتولوژی برگزار گردید.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0