جلسه شوراي آموزشي

جلسه شوراي آموزشي

28 9 1395

جلسه شوراي آموزشي گروه پاتولوژي در روز سه شنبه 30/9/95 راس ساعت 9 صبح  با  حضور اعضاي محترم شوراي آموزشي در دفتر گروه پاتولوژي برگزار مي گردد.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0