جلسه ارتقاء

جلسه ارتقاء

8 10 1395

به اطلاع مي رساند كه جلسه ارتقاء گروه  با حضور اساتيد شوراي ارتقاء شنبه 11/10/95 راس ساعت 11 در دفتر گروه پاتولوژي برگزار ميگردد.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0