برگزاری جلسه شورای ارتقا

برگزاری جلسه شورای ارتقا

11 10 1395

جلسه شورای ارتقا گروه پاتولوژی روز شنبه 11/10/95 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و پس از بررسی مستندات با ارتقا همکار محترم سرکار خانم دکتر سهیلا سرمدی از رتبه دانشیاری به استادی موافقت گردید.


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0