امتحان عملی عمومی دانشجویان پزشکی

امتحان عملی عمومی دانشجویان پزشکی

22 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
رامتحان عملی عمومی دانشجویان پزشکی در تاریخ 23/4/97  ساعت 8 الی 12 درتالار حبیبی گروه آسبی شناسی برگزار می گردد


منبع:گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0