معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
7 اسفند 1396
جلسه آموزشی 1/1/96
11 دی 1395
برگزاری جلسه شورای ارتقا
11 دی 1395
جلسه پژوهشي
8 دی 1395
جلسه ارتقاء
1 دی 1395
ارتقا به درجه استادی
28 آذر 1395
جلسه شوراي آموزشي
25 آذر 1395
کارگاه روش تحقیق
1 آذر 1395
جلسه توجيهي
30 آبان 1395
فرا رسیدن اربعین
27 آبان 1395
اعضا هیات علمی جدید
آرشیو اخبار و مقالات