معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
26 شهریور 1397
جلسه معارفه دستیاران جدید

جلسه معارفه دستیاران جدید

جلسه معارفه دستیاران جدید گروه پاتولوژی در روز یکشنبه 1/7/97 ساعت 30/9 درتالار حبیبی دانشکده پزشکی واقع در ساختمان شماره 7 برگزار می گردد.

7 اسفند 1396
جلسه آموزشی 1/1/96
11 دی 1395
برگزاری جلسه شورای ارتقا
11 دی 1395
جلسه پژوهشي
8 دی 1395
جلسه ارتقاء
1 دی 1395
ارتقا به درجه استادی
28 آذر 1395
جلسه شوراي آموزشي
25 آذر 1395
کارگاه روش تحقیق
1 آذر 1395
جلسه توجيهي
30 آبان 1395
فرا رسیدن اربعین
آرشیو اخبار و مقالات