تماس با ما

آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1
فاکس (ریاست):66404377
شماره پیامک :300064053
پست الکترونیک :deanmed@tums.ac.ir
شماره تماس سایر واحدهای دانشکده پزشکی
راهنمای دسترسی به دانشکده پزشکی