اعلام برنامه تابستاني كلينيك و اضافه شدن پزشك عمومي به برنامه هاي درمانگاه
30 3 1397 اعلام برنامه تابستاني كلينيك و اضافه شدن پزشك عمومي به برنامه هاي درمانگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ضمن اعلام برنامه تابستاني كلينيك به اطلاع همكاران محترم مي رساند از اول تيرماه سالجاري روزهاي سه شنبه از ساعت 10لغايت 12 همكاران پزشك عمومي در محل كلينيك حضور خواهند داشت.


منبع:پاراکلینیک

نظرات
5/5 0 0 0