افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

چشم انداز و رسالت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی روزبه

عبارت ماموریت

ارائه خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی در حوزه روانپزشکی و روانشناسی بالینی

چشم انداز

ما بر آنیم تا با بکارگیری به روز آمدترین اطلاعات علمی و با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص به عنوان قطب علمی روانپزشکی در سطح کشور مطرح شده و با بهره گیری از بهترین امکانات و روشهای نوین، روانپزشکان و روانشناسان شایسته و توانمند را تربیت نماییم تا گامی موثر در جهت پیشاهنگ شدن در تولید دانش و مراقبتهای روانپزشکی و روانشناسی بالینی در سطح کشور برداریم.

بیانیه رسالت

با توجه به اينكه سلامت روان به عنوان یکی از شاخص‌هاي رشد و توسعه در جامعه مي‌باشد و نظر به شيوع بالاي مشکلات روانی، تأمین سلامت روان مددجویان و تربيت نيروهاي متخصص در حوزه روانپزشكي و روانشناسی بالینی، تولید علم از مهمترین اولویت های این مرکز می‌باشد، لذا بیمارستان روزبه از طریق ایجاد و گسترش کمی و کیفی واحدهای درمانی، آموزشی و پژوهشی استاندارد و با استفاده از امکانات و سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و با بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوري و تعامل با سایر سازمان ها در جهت تحقق مأموریت خود حرکت خواهد کرد.

ارزش‌ها

بيمارستان روزبه خود را در مقابل جامعه، بيماران، دانش پژوهان و سایر ذينفعان مسئول دانسته و خود را پایبند به اصول زیر میداند:

 

·        تعهد به رعایت اخلاق حرفه ای

·        احترام به حقوق بيماران، دانش پژوهان و کارکنان

·        تعهد به رعایت بالاترین استانداردهای علمی  

·        حفظ ایمنی بیمار و ارائه دهندگان خدمت

·        حفظ محرمانگي اطلاعات

·        صداقت، نظم و انضباط همه جانبه در محيط كار

·        پاسخگويي به نیاز مراجعین به صورتی عادلانه، اخلاقی و در كمترين زمان ممكن