افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

پست الکترونیکی:hosp_arash@tums.ac.ir
تلفن:
7-77883284

پیام کوتاه: 77888757

دورنگار:77883196
نشانی: بزرگراه رسالت -بعد از اتوبان شهید باقری-خيابان شهيد باغدارنيا(رشید شمالی)-جنب كلانتري 126- نبش كوچه 162 (شهيد عبدالمجيد)

راه های دستیابی به بیمارستان:

مترو: ایستگاه مترو شهید باقری

خط اتوبوس رانی BRT:

خط:1 مسیر سامانه اتوبوس تندرو تهران (BRT)  : پایانه آزادی- چهارراه تهران پارس

خط 3:مسیر سامانه اتوبوس تندرو تهران (BRT)  پایانه خاوران در جنوب شرق تهران- پایانه علم و صنعت

خطوط عادی اتوبوس رانی:

شماره خط 9-28:پایانه علم وصنعت-پایانه حکیمیه

خط 924:پایانه علم و صنعت-دانشگاه امام حسین (ع)