افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف


متخصصین زنان و زایمان

دکتر ابوطالب بیگی (فلوشیپ پریناتولوژی)اااااااااااااااااا دکتر منصور اشرفی نیا(فلوشیپ لاپاروسکوپی)

 دکتر مرضیه وحید دستجردیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  دکتر اشرف معینی (رئیس بیمارستان) (فلوشیپ نازایی)

دکتر افسانه تهرانیان (فلوشیپ آنکولوژی)ااااااااااااااااااااااااادکتر مریم خوشیده

دکتر زهرا عسگری(فلوشیپ لاپاروسکوپی)اااااااااااااااااااااااا  دکتر لادن کاشانی(معاون آموزشی)(فلوشیپ نازایی)

دکتر ریحانه پیرجانی (قائم مقام رئیس)(فلوشیپ پریناتولوژی)دکتر ریحانه حسینی (معاون پژوهشی)(فلوشیپ لاپاروسکوپی)

دکتر فیروزه میرزایی


متخصصین جراحی عمومی

  دکتر صدف علیپور(فلوشیپ سرطان پستان)اااااااااااااااااااا دکتر آذین صابری

دکتر هایده نخغی


متخصصین نوزادان و اطفال

دکتر محمدرضا شیواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دکتر شاهین نریمان(فوق تخصص نوزادان)

دکتر نیما طاهری ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دکتر ستاره ثاقب(فوق تخصص نوزادان نارس)

دکتر زیبا مسیبی(فوق تخصص نوزادان)اااااااااااااااااااادکتر امیرحسین موحدیان(فوق تخصص قلب اطفال)


متخصصین بیهوشی

دکتر نسرین فریدی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر حامد سامانی

دکتر معصومه نتاج اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر معصومه حسینی

دکتر کامران یازرلواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دکتر لادن محرم زاده

دکتر مرضیه نوردی ماسوله


پاتولوژی

دکتر اکرم سیف الهی


خون و آنکولوژی

دکتر فرحناز وفایی زاده) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر فرناز تسلیمی


داخلی

دکتر نوشین شیرزاد(فوق تخصص غدد و متابولیسم) دکتر فیروزه فیض (فوق تخصص غدد و متابولیسم)


رادیولوژی

دکتر لیلا بیانی ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر محبوبه عابدی


طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر فاطمه دهقانی زاده


عفونی

دکتر طاهره سوری


قلب و عروق

دکتر پریا توکلی پورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر نیره بوجار آرائی


کلیه و مجاری ادراری

دکتر حامد اخوی زادگان ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادکتر مژده نواب


گوارش و بیماری های کبد

دکتر سوسن فرمند راد(فوق تخصص گوارش و کبد)


مغز و اعصاب

دکتر مهدی شفیعی