افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

تماس با دانشکده پزشکی

contact us
 آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1
  فاکس (ریاست): 66404377    شماره پیامک : 300064053 

 

 پست الکترونیک  : deanmed@tums.ac.ir