افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

براي دريافت برنامه‌ها و اسلايدها بر روي نام برنامه مورد نظر كليك كنيد.

تاريخ

عنوان

 

كارگاه سه روزه تدوين برنامه بلوك‌هاي مقدمات، قلب، گردش خون و تنفس

 

كارگاه آشنا سازي اعضاي كميته بازنگري علوم پايه با مباني بازنگري

 

كارگاه آشنا سازي اعضاي كميته‌هاي بازنگري كارآموزي و كارورزي با مباني و روند بازنگري

91/7/27

كارگاه يك روزه برنامه آموزشي كارورزي دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران