افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

 

 

براي دريافت برنامه‌ها و اسلايدها بر روي نام برنامه مورد نظر كليك كنيد.

تاريخ

عنوان

88/12/6

سمينار معرفي پروژه بازنگري دوره پزشكي عمومي (پزشكي 90) و ادغام

89/2/6

جايگاه علوم پايه در تربيت پزشكان آينده

89/4/10

نشست بازنگري دوره پزشكي عمومي در مقاطع كارآموزي و كارورزي

89/9/21

دانشجو و پزشكي 90 

90/5/8

معرفي برنامه آموزشي جديد علوم پايه و نظرخواهي از اعضاي محترم هيأت علمي علوم پايه 

91/4/24

يك سال اجراي برنامه پزشكي 90 : دستاوردها و چالش‌ها

92/8/30

سمينار يك روزه يادگيري بر تيم در آموزش علوم پزشكي