افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

 ترکيب اعضاي كميته هماهنگی تم های طولی  

·         مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده (رئيس كميته)

·         يك نفر از اعضاي هيات علمي به پيشنهاد نهادهاي متولي و دفتر توسعه آموزش و تاييد رئيس دانشكده پزشكي (مسوولين تم هاي طولي)

·         يك نفر از كارشناسان دفتر توسعه آموزش (بدون حق رأي)

·         يک نفر از دانشجويان به پيشنهاد کميته مشاوران دانشجويي و تاييد معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده به عنوان عضو کميته (بدون حق راي)

    

اعضای کمیته (به ترتيب حروف الفبا):

·         جناب آقای دکتر کیارش آرامش (مسوول تم­طولی تعهد حرفه‌ای و اخلاق و حقوق پزشکی)

·         سرکار خانم دكتر فریبا اصغری (مسوول تم­طولی تعهد حرفه‌ای و اخلاق و حقوق پزشکی)

·         جناب آقای دکتر محمد اربابي (مدرس تم­طولی مهارت های برقراری ارتباط)

·         سركار خانم دكتر رباب حامدي (مسوول تم­طولي رشد فردي)

·         سرکار خانم محبوبه خباز مافی نژاد (كارشناس دفتر توسعه آموزش)

·         سركار خانم دكتر آزيتا خيلتاش (مسوول تم­طولي ارتقاي سلامت و پيشگيري)

·         سركار خانم دكتر ندا زماني (مسوول تم­طولي نظام سلامت و نقش پزشك در آن)

·         جناب آقاي دکتر اکبر سلطانی (مسوول تم­طولی استدلال، تفکر و حل مساله)

·         جناب آقای دکتر علی لباف (مسوول تم­طولی مهارت های بالینی)

·         جناب آقاي دكتر عظيم ميرزازاده (مدير دفتر توسعه آموزش)