افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

                                     درمانگاه های بیمارستان جامع بانوان آرش


محل استقرار: طبقه همکف و طبقه 1- بلوک B

رئيس بخش: آقای دکتر بیگی

سرپرستار: خانم معززی

منشی بخش: خانم مالمیر- خانم بالاوند-خانم اقدس یزدان پناه

                                              

                                      

درمانگاه های فعال:

ژنيكولوژی

پره ناتالوژی

 انكولوژي زنان و كولپوسكوپی

 لاپاروسکوپی

نازايی

جراحي عمومی

جراحي پستان

گوارش آندوسکوپی - کولونوسکوپی

غدد

 بیماری های عفونی

اطفال

نوزادان

واكسيناسيون

داخلي

 تغذيه

قلب اکوکاردیوگرافی- تست ورزش

 طب فیزیکی و توانبخشی

 اورولوژی

 گوش و حلق و بینی

 

توضیحات و موقعیت مکانی

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی در سرتاسر هفته فعال می باشند.

جهت دریافت نوبت درمانگاه صبح و عصر، ساعت 7صبح دستگاه نوبت دهی روشن می باشد.پذیرش هر درمانگاه یک ربع بعد از شروع به کار دستگاه می باشد.

جهت دریافت نوبت درمانگاه خانم دکتر علیپور(جراح)، دکتر صابری (جراح)، دکتر شیرزاد (غدد) و دکتر اخوی زادگان (ارولوژی) لازم است از یک هفته قبل با بخش پذیرش حاصل نمایند.

 آخرین اتاق راه روی غربی درمانگاه اطفال و واکسیناسیون می باشد که در اتاق واکسیناسیون یخچال جهت نگهداری واکسن ها موجود می باشد.

همه مراجعین واکسیناسیون قبل از واکسیناسیون توسط پزشک متخصص اطفال ویزیت می شوند .

درمانگاه تغذیه واتاق تست ورزش نیز در این قسمت فعال می باشد .

روبروی داروخانه درمانگاه ژنیکولوژی واقع شده است که بیماران توسط پزشک متخصص زنان و رزیدنت زنان معاینه می شوند.

 انتهای راه رو سمت شرقی درمانگاه پره ناتال جهت کنترل خانم های باردار می باشد. در این اتاق تخت های معاینه ، دستگاه NST ،دستگاه سونی کیت وترازوی بزرگسال وجود دارد.

در قسمت طبقه 1- ، درمانگاه های جراحی قلب و عروق- کلیه و مجاری ادراری فوق تخصص غدد- فوق تخصص گوارش- عفونی گوش وحلق و بینی- روانپزشکی- آندوسکوپی و کولونوسکوپی دایر میباشد.

در راهروی ورودی اورژانس درمانگاه فوق تخصصی نازایی دایر است که معاینه و مراقبت زنان و موارد نازایی، IVF  و.... انجام می شود.