#
 • آدرس پستی :

  تهران،انتهای بلوارکشاورز، بیمارستان امام خمینی،بخش ارتوپدي،کدپستی :1419733141
 • شماره تماس :

  02161192767
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  imamortho@tums.ac.ir