کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی

کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی

9 9 1395

کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی بیمارستان شریعتی در روز 11 آذر ماه  تعطیل می باشد. کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی بیمارستان شریعتی در روز 18 آذر ماه  به دلیل کنگره ارتوپدی دانشگاه تهران  تعطیل می باشد.  


منبع:گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0