کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4 آذرماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4 آذرماه

3 9 1395

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4  آذرماه در محل سالن کنفرانس شهید داستانی  بیمارستان دکتر شریعتی از ساعت 7 الی 10 صبح برگزار می شود. برنامه کنفرانس در لینک "کنفرانس هفتگی" بر روی سایت گروه ارتوپدی قابل دسترسی است.


منبع:گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0