گروه آموزش پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
28 بهمن 1398
برگزاري آزمون آسكي دستياران گروه ارتوپدي
28 بهمن 1398
آزمون آسكي كارآموزان گروه ارتوپدي
28 بهمن 1398
برگزاري جلسه گروه ارتوپدي

برگزاري جلسه گروه ارتوپدي

جلسه گروه ارتوپدي با حضور اعضاي هيات علمي گروه ارتوپدي روز پنجشنبه مورخ اول اسفندماه 98 برگزار مي گردد.

1 دی 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 2 دی ماه
28 آذر 1395
برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم
24 آذر 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 25آذر
9 آذر 1395
کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی
3 آذر 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4  آذرماه
26 آبان 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 آبان ماه
آرشیو اخبار و مقالات