دكتر جباروند: اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات درمانی ارتقا کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی - درمانی را به دنبال دارد

دكتر جباروند: اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات درمانی ارتقا کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی - درمانی را به دنبال دارد

20 8 1393

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر جباروند در مورد لزوم اصلاح کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات درمانی اظهار داشت: کتاب قبلی مبنای تعرفه گذاری در مراکز بهداشتی درمانی، مشهور به کتاب کالیفرنیا، کامل نبود و در تعرفه‌های موجود بین رشته‌های مختلف پزشکی تفاوت فاحشی وجود داشت. درنتیجه در مورد خدمات فاقد تعرفه یک بازار نابسامانی به وجود آمده و شاهد قیمت‌های متفاوت و متنوع در خدمات درمانی چه در بخش خصوصی و جه در بخش دولتی بودیم. تفاوت بین درآمد رده‌های مختلف پزشکان، تفاوت درآمد پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، عدم تمایل پزشکان به خدمت در مناطق محروم و کم برخوردار، تمایل به برخی رشته‌های خاص و پردرآمد در آزمون‌های تخصصی و فوق تخصصی، تفاوت درآمد پزشکان آموزشی و درمانی و... ازجمله اشکالات به وجود آمده در اثر تعرفه گذاری نامناسب قبلی بود که درنهایت به ضرر بیمار تمام می‌شد.دکتر جباروند افزود: ضرورت اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی در دولت‌های قبل هم مطرح بود ولی به دلیل پاره‌ای مشکلات به مرحله اجرا نرسید. خوشبختانه در دولت جدید با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی پزشکی سراسر کشور تعرفه‌ها بازنگری و حاصل آن انتشار کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات درمانی بود که در آن تعرفه‌ها نسبتاً واقعی شده است.وی واقعی شدن نسبی تعرفه‌ها، ارزش‌گذاری خدمات فاقد تعرفه و تعدیل تعرفه خدمات رشته‌های مختلف پزشکی را ازجمله مزایای کتاب جدید دانست و افزود: از دیگر مزایای این کتاب جامع بودن آن است به‌طوری‌که مشکل بسیاری از مراکز درمانی و پزشکان را حل کرده و فاصله درآمد پزشکان رشته‌های مختلف را از بین می‌برد.رئیس بیمارستان فارابی در مورد اثرات اجرای این طرح گفت: تعرفه گذاری جدید خدمات درمانی از مردم در مقابل تعرفه‌های غیرقانونی محافظت خواهد کرد. و با اعمال نظارت شاهد کنترل دریافت‌های پزشکان و مؤسسات درمانی خواهیم بود.دکتر جباروند موفقیت اجرای طرح را درگرو همکاری پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر دانست و گفت: خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح این تعرفه‌ها را پذیرفته‌اند بقیه بیمه‌ها هم در نشست با مسئولین وزارت بهداشت قول رعایت تعرفه های جدید را داده‌اندمدیر گروه چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تعرفه‌های چشم‌پزشکی اظهار داشت: برخی کدهای این رشته اصلاح و خدمات فاقد تعرفه نیز اضافه‌شده‌اند. وی میزان تغییرات در تعرفه‌های چشم‌پزشکی را متفاوت عنوان نمود و گفت: در برخی اعمال جراحی مانند آب‌مروارید تغییراندکی داشته‌ایم ولی برخی خدمات ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته، برخی خدمات هم ۲/۵ برابر شده‌اند.وی اظهار امیدواری کرد تعرفه‌های جدید موجب تعدیل درآمد رشته‌های فوق تخصصی و ارتقای خدمات چشم‌پزشکی شود. رئیس بیمارستان فارابی یکی از نتایج مورد انتظار اجرای طرح ارزش‌گذاری نسبی خدمات درمانی را ترغیب پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی به‌ویژه خدمت در مناطق محروم و دورافتاده عنوان نمود و ادامه داد: به اعتقاد من اجرای این طرح و قوانینی که وزارت بهداشت برای خدمت در مناطق محروم تدوین کرده است موجب محرومیت‌زدایی در کشور خواهد شد. دکتر جباروند افزایش تعرفه‌ها، یکسان شدن تعرفه در محیط‌های آموزشی- پژوهشی و درمانی، یکسان شدن تعرفه در مناطق برخوردار و کم برخوردار، به‌روز شدن پرداخت‌ها را ازجمله تمهیدات وزارت بهداشت دانست که با اجرای این طرح موجب افزایش انگیزه پزشکان برای خدمت در مناطق محروم و جلوگیری از اعزام بیمار به تهران و شهرهای بزرگ خواهد شد.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0