تازه های تومورهای ملتحمه و ضمائم

تازه های تومورهای ملتحمه و ضمائم

3 6 1394

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابي، برنامه بازآموزي مدون تازه های تومورهای ملتحمه و ضمائم روز پنجشنبه 1393/06/05 درسالن آمفي تئاتر پروفسور شمس بيمارستان فارابي برگزار می شود. برنامه سمینار  


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0