برگزاری بازآموزي استرابیسم در بيمارستان فارابي

برگزاری بازآموزي استرابیسم در بيمارستان فارابي

3 8 1394

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابي، سمینار بازآموزی استرابیسم با حضور چشم پزشکان و کارشناسان اپتومتری روز پنجشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۴ درسالن آمفي تئاتر پروفسور شمس بيمارستان فارابي برگزار شد. این سمینار در قالب ۲ پانل ارائه شد. ایزوتروپی در کودکان، درمان های جراحی و غیر جراحی ایزوتروپی تطبیقی، طبقه بندی اگزوتروپی، درمان های جراحی و غیر جراحی اگزوتروپی از جمله عناوین ارائه شده در این سمینار بود.دبير علمي این سمینار مدون دکتر محمد رضا اکبری باغبانی بود. 


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0