برگزاری آزمون آسكي OSCE دستیاران چشم پزشكي بيمارستان فارابي

برگزاری آزمون آسكي OSCE دستیاران چشم پزشكي بيمارستان فارابي

19 5 1394

روابط عمومي بیمارستان فارابی: مهارت ‌هاي باليني دستياران تخصصي چشم پزشکی با حضور اعضاء هيئت علمي گروه چشم پزشكي دانشگاه روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۹۴ در مجتمع درمانگاههاي بيمارستان فارابي ، مورد ارزيابي قرار گرفت.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0